INFO: +385 52 691 307

Roxanich

Investitor
ROXANICH d.o.o.

Godina izgradnje
2018. / 2019.

Lokacija
Motovun