INFO: +385 52 691 307

Paleo Park

Investitor
MON PERIN d.o.o.
Trg La Musa 02
52211 Bale

Godina izgradnje
2018. / 2019.

Lokacija
Bale